آگهی استخدام ناخن کار در آرایشگاه

استخدام ناخن کار در آرایشگاه

1397-09-05

استخدام ناخن کار با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی

استخدام ناخن کار با مشتری در آرایشگاه به صورت درصدی

بندرعباس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی