آگهی استخدام آشپز

استخدام آشپز

1397-07-20

استخدام آشپز در یک رستوران

استخدام آشپز در یک رستوران

تهران پونک

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی