آگهی استخدام کارگر خانم و آقا

استخدام کارگر خانم و آقا

1397-07-20

استخدام کارگر خانم و آقا برای کار در کارخانه کفش در شورآباد ترجیحا ساکن شهرری و اسلامشهر و کهریزک و باقرشهر

استخدام کارگر خانم و آقا برای کار در کارخانه کفش در شورآباد ترجیحا ساکن شهرری و اسلامشهر و کهریزک و باقرشهر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی