آگهی استخدام فروشنده جهت کار در کانترهای بستنی و باقلوا

استخدام فروشنده جهت کار در کانترهای بستنی و باقلوا

1397-09-05

استخدام فروشنده جهت کار در کانترهای بستنی و باقلوا با شرایط مناسب داوطلبان محترم سریعا تماس حاصل نمایید.

استخدام فروشنده جهت کار در کانترهای بستنی و باقلوا با شرایط مناسب داوطلبان محترم سریعا تماس حاصل نمایید.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی