آگهی استخدام منشی

استخدام منشی

1397-09-05

استخدام منشی با ظاهر منظم و متعهد و ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق 1.500 م

استخدام منشی با ظاهر منظم و متعهد و ساعت کار 9/30 الی 18 و حقوق 1.500 م

تهران فردوس

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی