آگهی استخدام دستیار رنگ و مش کار مبتدی در آرایشگاه

استخدام دستیار رنگ و مش کار مبتدی در آرایشگاه

1397-09-05

استخدام دستیار رنگ و مش کار مبتدی در آرایشگاه ساعت کاری 9:30 تا 19

استخدام دستیار رنگ و مش کار مبتدی در آرایشگاه ساعت کاری 9:30 تا 19

تهران یوسف آباد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی