آگهی استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

1397-09-05

استخدام منشی خانم با ساعت کار 8 الی 17 با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

استخدام منشی خانم با ساعت کار 8 الی 17 با حقوق وزارت کار به همراه بیمه

تهران سید خندان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی