آگهی استخدام مهندس شیمی در کارخانه صنعتی

استخدام مهندس شیمی در کارخانه صنعتی

1400-05-31

استخدام مهندس شیمی دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در کارخانه صنعتی با حقوق وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی ارسال رزومه در واتساپ

استخدام مهندس شیمی دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در کارخانه صنعتی با حقوق وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی ارسال رزومه در واتساپ

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی