آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری

استخدام مهندس عمران در شرکت پیمانکاری

1400-05-31

به مهندس عمران باسابقه حداقل 4 سال در شرکت پیمانکاری جهت همکاری پروژه ای نیازمندیم در واتسپ با ما در ارتباط باشید با تشکر

به مهندس عمران باسابقه حداقل 4 سال در شرکت پیمانکاری جهت همکاری پروژه ای نیازمندیم در واتسپ با ما در ارتباط باشید با تشکر

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی