آگهی استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی

استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی

1400-05-31

جذب مهندس صنایع دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و سابقه کار حداقل 3 سال جهت همکاری پارت تایم با شرکت مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید با تشکر

جذب مهندس صنایع دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و سابقه کار حداقل 3 سال جهت همکاری پارت تایم با شرکت مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید با تشکر

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی