آگهی استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی

استخدام مهندس صنایع در شرکت مهندسی

1400-05-31

جذب مهندس صنایع دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و سابقه کار حداقل 3 سال جهت همکاری پارت تایم با شرکت مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید با تشکر

جذب مهندس صنایع دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و سابقه کار حداقل 3 سال جهت همکاری پارت تایم با شرکت مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید با تشکر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی