آگهی استخدام منشی در مرکز تعمیرات محصولا الکترونیک

استخدام منشی در مرکز تعمیرات محصولا الکترونیک

1400-05-31

به منشی خانم وقت شناس و متعهد و امانت دار در مرکز تعمیرات محصولا الکترونیک در محدوده جمهوری نیازمندیم حقوق 2.200 . ساعت کار از 10 تا 17 تماس بگیرید

به منشی خانم وقت شناس و متعهد و امانت دار در مرکز تعمیرات محصولا الکترونیک در محدوده جمهوری نیازمندیم حقوق 2.200 . ساعت کار از 10 تا 17 تماس بگیرید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی