آگهی استخدام تکنسین نقشه بردار در شرکت پیمانکاری

استخدام تکنسین نقشه بردار در شرکت پیمانکاری

1400-05-30

استخدام تکنسین نقشه بردار دارای سابقه کار حداقل چهار سال در شرکت پیمانکاری با حقوق 6 م ماهانه تایم کار منعطف توافقی ارسال رزومه از طریق واتسپ

استخدام تکنسین نقشه بردار دارای سابقه کار حداقل چهار سال در شرکت پیمانکاری با حقوق 6 م ماهانه تایم کار منعطف توافقی ارسال رزومه از طریق واتسپ

اهواز
اطلاعات تماس

*******09358

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی