آگهی استخدام تکنسین نقشه بردار در شرکت پیمانکاری

استخدام تکنسین نقشه بردار در شرکت پیمانکاری

1400-05-30

استخدام تکنسین نقشه بردار دارای سابقه کار حداقل چهار سال در شرکت پیمانکاری با حقوق 6 م ماهانه تایم کار منعطف توافقی ارسال رزومه از طریق واتسپ

استخدام تکنسین نقشه بردار دارای سابقه کار حداقل چهار سال در شرکت پیمانکاری با حقوق 6 م ماهانه تایم کار منعطف توافقی ارسال رزومه از طریق واتسپ

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی