آگهی استخدام کارمند فروش در شرکت بیمی ساز

استخدام کارمند فروش در شرکت بیمی ساز

1400-05-30

استخدام کارمند فروش خانم با فن بیان قوی و مسلط بر اصول و فنون مذاکره در شرکت بیمی ساز در شرق تهران سابقه کار فروش: حداقل 2 سال رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام کارمند فروش خانم با فن بیان قوی و مسلط بر اصول و فنون مذاکره در شرکت بیمی ساز در شرق تهران سابقه کار فروش: حداقل 2 سال رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی