آگهی استخدام کارمند مالی در شرکت فروش تجهیزات بانکی

استخدام کارمند مالی در شرکت فروش تجهیزات بانکی

1400-05-30

استخدام کارمند مالی خانم مسلط بر نرم افزارهای آفیس، متعهد و مسئولیت پذیر در شرکت فروش تجهیزات بانکی واقع در آیت الله کاشانی ساعت کار از 9 تا 16 ارسال رزومه از طریق واتساپ

استخدام کارمند مالی خانم مسلط بر نرم افزارهای آفیس، متعهد و مسئولیت پذیر در شرکت فروش تجهیزات بانکی واقع در آیت الله کاشانی ساعت کار از 9 تا 16 ارسال رزومه از طریق واتساپ

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی