آگهی استخدام مدیر فروش در تولیدی لباس

استخدام مدیر فروش در تولیدی لباس

1400-05-28

دعوت به همکاری از مدیر فروش با سابقه کار حداقل 2 سال و دارای تیم فروش جهت همکاری با تولیدی لباس در هفده شهریور حقوق ثابت و پورسانتی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

دعوت به همکاری از مدیر فروش با سابقه کار حداقل 2 سال و دارای تیم فروش جهت همکاری با تولیدی لباس در هفده شهریور حقوق ثابت و پورسانتی برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

مشهد

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی