آگهی استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

استخدام کارشناس فروش در شرکت معتبر

1400-05-28

استخدام کارشناس فروش دارای روحیه کار تیمی و سابقه کار حداقل 1 سال در شرکت معتبر مدرک تحصیلی : حداقل فوق دیپلم ساعت کار از 10 تا 18 رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام کارشناس فروش دارای روحیه کار تیمی و سابقه کار حداقل 1 سال در شرکت معتبر مدرک تحصیلی : حداقل فوق دیپلم ساعت کار از 10 تا 18 رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی