آگهی استخدام کارشناس حسابداری در شرکت بازرگانی

استخدام کارشناس حسابداری در شرکت بازرگانی

1400-05-28

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار محک در شرکت بازرگانی واقع در تهران سر سابقه کار حداقل 5 سال الزامی است رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار محک در شرکت بازرگانی واقع در تهران سر سابقه کار حداقل 5 سال الزامی است رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی