آگهی استخدام کارشناس حسابداری در شرکت بازرگانی

استخدام کارشناس حسابداری در شرکت بازرگانی

1400-05-28

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار محک در شرکت بازرگانی واقع در تهران سر سابقه کار حداقل 5 سال الزامی است رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام کارشناس حسابداری خانم مسلط بر نرم افزار محک در شرکت بازرگانی واقع در تهران سر سابقه کار حداقل 5 سال الزامی است رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******09125

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی