آگهی استخدام منشی در دفتر بازرگانی

استخدام منشی در دفتر بازرگانی

1400-05-28

استخدام منشی خانم مسلط بر کامپیوتر و نرم افزارهای گرافیکی و آفیس در دفتر بازرگانی در ونک ساعت کار از 9 تا 18 ارسال رزومه در واتساپ

استخدام منشی خانم مسلط بر کامپیوتر و نرم افزارهای گرافیکی و آفیس در دفتر بازرگانی در ونک ساعت کار از 9 تا 18 ارسال رزومه در واتساپ

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی