آگهی استخدام کارمند تولید محتوا

استخدام کارمند تولید محتوا

1400-05-24

به کارمند تولید محتوا مسلط بر زبان عربی و فارسی و آشنا با اصول نگارش نیازمندیم کار به صورت دورکاری است تماس بگیرید

به کارمند تولید محتوا مسلط بر زبان عربی و فارسی و آشنا با اصول نگارش نیازمندیم کار به صورت دورکاری است تماس بگیرید

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی