آگهی استخدام بازاریاب در شرکت بهداشتی تافته

استخدام بازاریاب در شرکت بهداشتی تافته

1400-05-24

استخدام تعدادی بازاریاب در شرکت بهداشتی تافته با حقوق ثابت 6 م و بیمه و پورسانت و پاداش و مزایا در صورت داشتن سابقه کار مرتبط تماس بگیرید

استخدام تعدادی بازاریاب در شرکت بهداشتی تافته با حقوق ثابت 6 م و بیمه و پورسانت و پاداش و مزایا در صورت داشتن سابقه کار مرتبط تماس بگیرید

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی