آگهی استخدام مهندس کامپیوتر در شرکت فنی مهندسی

استخدام مهندس کامپیوتر در شرکت فنی مهندسی

1400-05-24

استخدام مهندس کامپیوتر آشنا با زبان برنامه نویسی پایتون در شرکت فنی مهندسی واقع در کوی امام ارسال رزومه و کسب اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ

استخدام مهندس کامپیوتر آشنا با زبان برنامه نویسی پایتون در شرکت فنی مهندسی واقع در کوی امام ارسال رزومه و کسب اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی