آگهی استخدام آبدارچی و نظافتچی

استخدام آبدارچی و نظافتچی

1397-07-20

استخدام آبدارچی و نظافتچی در یک شرکت دارویی

استخدام آبدارچی و نظافتچی در یک شرکت دارویی

تهران مجیدیه

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی