آگهی استخدام منشی در کارگاه تولیدی

استخدام منشی در کارگاه تولیدی

1400-05-24

به منشی خانم متعهد و منظم و وقت شناس در کارگاه تولیدی در شهرک سراج نیازمندیم تایم کار تمام وقت . حقوق 3.200 تماس بگیرید

به منشی خانم متعهد و منظم و وقت شناس در کارگاه تولیدی در شهرک سراج نیازمندیم تایم کار تمام وقت . حقوق 3.200 تماس بگیرید

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی