آگهی استخدام کارشناس تولید محتوا در موسسه حقوقی

استخدام کارشناس تولید محتوا در موسسه حقوقی

1400-05-24

دعوت به همکاری از کارشناس تولید محتوا مسلط بر اصول نگارشی و محتوانویسی ، آشنا با امور حقوقی و با قلمی شیوا به منظور همکاری با موسسه حقوقی در ونک رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

دعوت به همکاری از کارشناس تولید محتوا مسلط بر اصول نگارشی و محتوانویسی ، آشنا با امور حقوقی و با قلمی شیوا به منظور همکاری با موسسه حقوقی در ونک رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی