آگهی استخدام کارمند مالی در موسسه حسابداری

استخدام کارمند مالی در موسسه حسابداری

1400-05-13

استخدام کارمند مالی خانم مسلط بر کامپیوتر با مدرک حداقل لیسانس در موسسه حسابداری در خ شهید جدیری سابقه کار حداقل 2 سال الزامی است ارسال رزومه در واتساپ

استخدام کارمند مالی خانم مسلط بر کامپیوتر با مدرک حداقل لیسانس در موسسه حسابداری در خ شهید جدیری سابقه کار حداقل 2 سال الزامی است ارسال رزومه در واتساپ

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی