آگهی استخدام مهندس مکانیک

استخدام مهندس مکانیک

1400-05-11

استخدام مهندس مکانیک گرایش سیالات ساکن کرج، دارای سابقه کار حداقل 3 سال و مسلط بر نرم افزارهای کاربردی به ویژه رویت حقوق ثابت و بیمه رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام مهندس مکانیک گرایش سیالات ساکن کرج، دارای سابقه کار حداقل 3 سال و مسلط بر نرم افزارهای کاربردی به ویژه رویت حقوق ثابت و بیمه رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

کرج

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی