آگهی استخدام آبدارچی خانم برای آژانس هواپیمایی

استخدام آبدارچی خانم برای آژانس هواپیمایی

1397-07-20

یک آژانس هواپیمایی واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به یکنفر آبدارچی (خانم) برای انجام کلیه امور نیازمند است.

یک آژانس هواپیمایی واقع در تهران جهت تکمیل کادر خود به یکنفر آبدارچی (خانم) برای انجام کلیه امور نیازمند است.

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی