آگهی استخدام حسابدار در موسسه حسابداری

استخدام حسابدار در موسسه حسابداری

1400-05-07

استخدام حسابدار خانم دارای سابقه کار حداقل 2 سال و دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در موسسه حسابداری محل کار: خ شریعتی رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام حسابدار خانم دارای سابقه کار حداقل 2 سال و دارای مدرک لیسانس یا بالاتر در موسسه حسابداری محل کار: خ شریعتی رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی