آگهی استخدام منشی در کلینیک زیبایی

استخدام منشی در کلینیک زیبایی

1400-05-05

استخدام منشی خانم منظم و خوش برخورد و آراسته در کلینیک زیبایی واقع در نادری ساعت کار تمام وقت تماس بگیرید

استخدام منشی خانم منظم و خوش برخورد و آراسته در کلینیک زیبایی واقع در نادری ساعت کار تمام وقت تماس بگیرید

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی