آگهی استخدام کارشناس حسابداری در شرکت بازرگانی

استخدام کارشناس حسابداری در شرکت بازرگانی

1400-05-05

استخدام کارشناس حسابداری خانم با روابط عمومی قوی و ظاهری آراسته، آشنا با نرم افزارهای حسابداری و سابقه کار به مدت 5 سال در شرکت بازرگانی رزومه خود را از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید

استخدام کارشناس حسابداری خانم با روابط عمومی قوی و ظاهری آراسته، آشنا با نرم افزارهای حسابداری و سابقه کار به مدت 5 سال در شرکت بازرگانی رزومه خود را از طریق واتساپ یا تلگرام ارسال نمایید

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی