آگهی استخدام نقشه کش ساختمان در شرکت مهندسی

استخدام نقشه کش ساختمان در شرکت مهندسی

1400-05-05

استخدام نقشه کش ساختمان دارای سابقه کار حداقل 2 سال در شرکت مهندسی تایم کار تمام وقت با حقوق توافقی و بیمه تماس بگیرید

استخدام نقشه کش ساختمان دارای سابقه کار حداقل 2 سال در شرکت مهندسی تایم کار تمام وقت با حقوق توافقی و بیمه تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09022

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی