آگهی استخدام منشی در شرکت الکترونیکی

استخدام منشی در شرکت الکترونیکی

1400-05-05

استخدام منشی خانم مسلط بر مهارت های هفتگانه کامپیوتر در شرکت الکترونیکی جهت همکاری پارت تایم محل کار: سهروردی رزومه خود را در واتسپ بفرستید

استخدام منشی خانم مسلط بر مهارت های هفتگانه کامپیوتر در شرکت الکترونیکی جهت همکاری پارت تایم محل کار: سهروردی رزومه خود را در واتسپ بفرستید

تهران
اطلاعات تماس

*******09338

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی