آگهی استخدام بازاریاب پخش مواد غذایی

استخدام بازاریاب پخش مواد غذایی

1400-05-03

به بازاریاب باسابقه بازاریابی به مدت 3 سال جهت پخش مواد غذایی نیازمندیم شرایط حقوقی عالی و بیمه تماس بگیرید

به بازاریاب باسابقه بازاریابی به مدت 3 سال جهت پخش مواد غذایی نیازمندیم شرایط حقوقی عالی و بیمه تماس بگیرید

اصفهان

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی