آگهی استخدام حسابدار در موسسه معتبر

استخدام حسابدار در موسسه معتبر

1400-05-03

استخدام حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار محک در موسسه معتبر سابقه کار حداقل 1 سال الزامی است محل کار در شرق تهران از ساعت 8 تا 17 رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

استخدام حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار محک در موسسه معتبر سابقه کار حداقل 1 سال الزامی است محل کار در شرق تهران از ساعت 8 تا 17 رزومه خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید

تهران
اطلاعات تماس

*******09196

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی