آگهی استخدام برنامه نویس دورکاری

استخدام برنامه نویس دورکاری

1400-04-31

به برنامه نویس دورکار مسلط بر فرانت اند و بک اند نیازمندیم حقوق توافقی نمونه کار خود را در واتساپ بفرستید

به برنامه نویس دورکار مسلط بر فرانت اند و بک اند نیازمندیم حقوق توافقی نمونه کار خود را در واتساپ بفرستید

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی