آگهی استخدام بازاریاب در شرکت تولید تیرچه و بلوک مهدی

استخدام بازاریاب در شرکت تولید تیرچه و بلوک مهدی

1400-04-27

جذب بازاریاب با فن بیان قوی و آشنا با فروش با وسیله نقلیه در شرکت تولید تیرچه و بلوک مهدی با حقوق ثابت و پورسانتی و بیمه تماس بگیرید

جذب بازاریاب با فن بیان قوی و آشنا با فروش با وسیله نقلیه در شرکت تولید تیرچه و بلوک مهدی با حقوق ثابت و پورسانتی و بیمه تماس بگیرید

شیراز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی