آگهی استخدام نقشه کش معماری در شرکت مشاور مهندسی

استخدام نقشه کش معماری در شرکت مشاور مهندسی

1400-04-27

استخدام نقشه کش معماری مسلط بر نرم افزارهای کاربردی در شرکت مشاور مهندسی سابقه کار حداقل 1 سال الزامی است تماس بگیرید

استخدام نقشه کش معماری مسلط بر نرم افزارهای کاربردی در شرکت مشاور مهندسی سابقه کار حداقل 1 سال الزامی است تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09127

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی