آگهی استخدام بازاریاب در شرکت تولید و پخش مواد غذایی

استخدام بازاریاب در شرکت تولید و پخش مواد غذایی

1400-04-27

به تعدادی بازاریاب در شرکت تولید و پخش مواد غذایی با حقوق وزارت کار و حقوق درصدی و بیمه و پاداش نیازمندیم در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرید

به تعدادی بازاریاب در شرکت تولید و پخش مواد غذایی با حقوق وزارت کار و حقوق درصدی و بیمه و پاداش نیازمندیم در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09211

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی