آگهی استخدام مهندس کامپیوتر در شرکت میزبان تک

استخدام مهندس کامپیوتر در شرکت میزبان تک

1400-04-26

استخدام مهندس کامپیوتر با مدرک حداقل کارشناسی و دارای روحیه کار گروهی در شرکت میزبان تک با حقوق ثابت و بیمه تایم کار منعطف رزومه خود را در واتساپ بفرستید

استخدام مهندس کامپیوتر با مدرک حداقل کارشناسی و دارای روحیه کار گروهی در شرکت میزبان تک با حقوق ثابت و بیمه تایم کار منعطف رزومه خود را در واتساپ بفرستید

تبریز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی