آگهی استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی مهندسی

استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی مهندسی

1400-04-26

استخدام مهندس مکانیک دارای سابقه کار حداقل 5 سال در شرکت فنی مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 10 تا 17 تماس بگیرید با تشکر از سایت باجاب

استخدام مهندس مکانیک دارای سابقه کار حداقل 5 سال در شرکت فنی مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 10 تا 17 تماس بگیرید با تشکر از سایت باجاب

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی