آگهی استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی مهندسی

استخدام مهندس مکانیک در شرکت فنی مهندسی

1400-04-26

استخدام مهندس مکانیک دارای سابقه کار حداقل 5 سال در شرکت فنی مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 10 تا 17 تماس بگیرید با تشکر از سایت باجاب

استخدام مهندس مکانیک دارای سابقه کار حداقل 5 سال در شرکت فنی مهندسی برای کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 10 تا 17 تماس بگیرید با تشکر از سایت باجاب

اهواز
اطلاعات تماس

*******09162

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی