آگهی استخدام کارشناس فروش در هلدینگ ساختمانی

استخدام کارشناس فروش در هلدینگ ساختمانی

1400-04-26

به کارشناس فروش دارای سابقه کار حداقل 1 سال در زمینه فروش در هلدینگ ساختمانی نیازمندیم درآمد حداقل 30 م در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرید

به کارشناس فروش دارای سابقه کار حداقل 1 سال در زمینه فروش در هلدینگ ساختمانی نیازمندیم درآمد حداقل 30 م در صورت تمایل به همکاری تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09330

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی