آگهی استخدام کارمند فروش در نمایشگاه مبلمان

استخدام کارمند فروش در نمایشگاه مبلمان

1400-04-22

استخدام کارمند فروش خانم باسابقه کار مرتبط و با روابط عمومی قوی در نمایشگاه مبلمان در یافت آباد در صورت واجد شرایط بودن تماس بگیرید

استخدام کارمند فروش خانم باسابقه کار مرتبط و با روابط عمومی قوی در نمایشگاه مبلمان در یافت آباد در صورت واجد شرایط بودن تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی