آگهی استخدام مهندس عمران در شرکت سازواره

استخدام مهندس عمران در شرکت سازواره

1400-04-20

دعوت به همکاری از مهندس عمران دارای سابقه کار حداقل 3 سال و آشنا با نرم افزارهای کاربردی به منظور همکاری با شرکت سازواره واقع در نارمک رزومه خود را با ذکر حقوق درخواستی از طریق ایمیل ارسال نمایید

دعوت به همکاری از مهندس عمران دارای سابقه کار حداقل 3 سال و آشنا با نرم افزارهای کاربردی به منظور همکاری با شرکت سازواره واقع در نارمک رزومه خود را با ذکر حقوق درخواستی از طریق ایمیل ارسال نمایید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی