آگهی استخدام کارمند تولید محتوا

استخدام کارمند تولید محتوا

1400-04-13

به کارمند تولید محتوا برای پیج اینستاگرام نیازمندیم شرایط: آشنا با فتوشاپ آشنا با کپشن نویسی و # گذاری تماس بگیرید

به کارمند تولید محتوا برای پیج اینستاگرام نیازمندیم شرایط: آشنا با فتوشاپ آشنا با کپشن نویسی و # گذاری تماس بگیرید

اهواز

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی