آگهی استخدام مهندس عمران پروژه ای

استخدام مهندس عمران پروژه ای

1400-04-10

از مهندس عمران پروژه ای دارای سابقه کار اجرایی حداقل 5 سال متعهد و مسئولیت پذیر دعوت به همکاری میشود در صورت داشتن شرایط تماس بگیرید با تشکر

از مهندس عمران پروژه ای دارای سابقه کار اجرایی حداقل 5 سال متعهد و مسئولیت پذیر دعوت به همکاری میشود در صورت داشتن شرایط تماس بگیرید با تشکر

تهران
اطلاعات تماس

*******09192

شما در هر زمان که مایل باشید میتوانید تماس بگیرید .

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی