آگهی استخدام مهندس عمران پروژه ای

استخدام مهندس عمران پروژه ای

1400-04-10

از مهندس عمران پروژه ای دارای سابقه کار اجرایی حداقل 5 سال متعهد و مسئولیت پذیر دعوت به همکاری میشود در صورت داشتن شرایط تماس بگیرید با تشکر

از مهندس عمران پروژه ای دارای سابقه کار اجرایی حداقل 5 سال متعهد و مسئولیت پذیر دعوت به همکاری میشود در صورت داشتن شرایط تماس بگیرید با تشکر

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی