آگهی استخدام گرافیست در موسسه آموزشی

استخدام گرافیست در موسسه آموزشی

1400-04-08

به گرافیست مسلط بر فتوشاپ با روحیه کار گروهی در موسسه آموزشی در میدان قزوین نیازمندیم ساعت کار تمام وقت با حقوق توافقی در واتساپ پیام دهید

به گرافیست مسلط بر فتوشاپ با روحیه کار گروهی در موسسه آموزشی در میدان قزوین نیازمندیم ساعت کار تمام وقت با حقوق توافقی در واتساپ پیام دهید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی