آگهی استخدام منشی در شرکت خصوصی

استخدام منشی در شرکت خصوصی

1400-04-04

به منشی خانم خوش برخورد و خوش بیان با فن بیان قوی و دارای روحیه کار تیمی در شرکت خصوصی از شنبه تا 4 شنبه نیازمندیم ساعت کار از 9 تا 17 آدرس شرکت: شهران تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید

به منشی خانم خوش برخورد و خوش بیان با فن بیان قوی و دارای روحیه کار تیمی در شرکت خصوصی از شنبه تا 4 شنبه نیازمندیم ساعت کار از 9 تا 17 آدرس شرکت: شهران تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید

تهران

این آگهی در لیست علاقه مندی قرار گرفت

این آگهی از لیست علاقه مندی حذف گردید

افزودن به علاقه مندی ، با ثبت نام یا ورود امکان پذیر است

گزارش آگهی

گزارش آگهی